Breaking News – nytt anslag för fortsatt utveckling av COPSOQ Sverige!

Nyhet från 11 januari 2018

Vi kan med glädje meddela att vi har mottagit ett nytt anslag från AFA Försäkring för att fortsätta utvecklingen kring COPSOQ Sverige!

I det nya forskningsprojektet, som har start i det andra kvartalet 2018, kommer en uppdaterad version av COPSOQ att introduceras för användning i Sverige. Normvärden för den svenska arbetsmarknaden tas fram med hjälp av en större enkät-undersökning via SCB. Denna kommer skickas ut till totalt 12000 yrkesverksamma personer i Sverige. Just svenska normvärden är något som har efterfrågats i allt större utsträckning av svenska COPSOQ användare. Normvärden kommer göra det möjligt att jämföra enskilda yrkesgrupper och arbetsplatser med befolkningen i stort och underlättar på så sätt bedömningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessutom kommer även ytterligare validering av instrumentet göras samt underhåll och uppdatering av hemsidan där uppdateringar av texter, bibliotek och ny data i de interaktiva diagrammen ingår.

Projektet genomförs i samarbete med Gunnar Bergström, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet och Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Anslaget innebär också att vi finns närvarande precis som tidigare på infomailen info@copsoq.se för att svara på allmänna och praktiska frågor och funderingar kring COPSOQ.

Nu är det dags för nya tag och vi ser med stor glädje fram till att höra från er samt att utveckla kunskapen om instrumentet under de närmaste åren!

Dela artikeln