Vårens undersökningar finns nu att undersöka i våra diagram

Nyhet från 13 september 2017

Inom ramen för det forskningsprojekt som också har varit med att bygga upp denna hemsida, har vi också haft möjlighet att genomföra enkätundersökningar tillsammans med några arbetsplatser. Under våren har vi bland annat samarbetat med företag inom privat sektor, men även organisationer inom det offentliga. Resultatet har bearbetats och finns nu tillgängligt att undersöka i våra olika diagram: jämförande diagram och profildiagram. Här kan du titta närmare på olika yrkesgrupper, men också undersöka resultatet utifrån andra variabler som kön, ålder, arbetsledande ställning och bransch.

Dela artikeln