Ny skrift om hälsofrämjande arbetsträffar från Institutet för stressmedicin (ISM)

Nyhet från 23 maj 2017

Institutet för stressmedicin har publicerat en ny skrift ISM-häfte nr.7 om APT, där man kan läsa mer om rekommendationer och reflektioner från en forskningsstudie kring hälsofrämjande arbetsplatser. Tanken är att den kan användas som stöd för chefer och medarbetare att skapa dialog och inspirera till att utveckla APT i en hälsofrämjande riktning. Läs mer om studien här.

Dela artikeln