Artikel i Tandläkartidningen om belastningssymptom och svikande arbetsförmåga inom tandvården

Nyhet från 22 januari 2017

I Tandläkartidningen finns en artikel tillgänglig som handlar om en ny studie om arbetsmiljö inom tandvården. Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö. Denna studie visar att den upplevda stressen har ett tydligt samband med den självskattade arbetsförmågan och inställningen till arbetsplatsen. Författare till artikeln är Eva Nyqvist, Kristina Arnrup och Hanne Berthelsen. Ta del av artikeln som PDF här.

Dela artikeln