Forskningscentrum för arbetslivsstudier vid Malmö Högskola beviljas 9 miljoner för utvecklandet av nytt forskningsprogram

Nyhet från 18 november 2016

Forskargruppen vid Centrum för tillämpade arbetslivsstudier (CTA) med professor Tuija Muhonen i spetsen, har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Under de senaste decennierna har välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Möjligheterna är många med det nya programmet och det kommer bland annat bidra till utvecklingen av COPSOQ för användning inom forskning och praktik med särskilt fokus på det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet. Tryck här om du vill läsa mer om CTA vid Malmö högskola.

Dela artikeln