FORTE beviljar 3,2 miljoner till nytt COPSOQ-projekt om sambandet mellan arbetsmiljö och tandvårdskvalitet

Nyhet från 5 oktober 2016

Forskaren Hanne Berthelsen, som leder forskningsprojektet bakom denna hemsida, har fått beviljat forskningspengar från FORTE för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betydelse för tandvårdskvalitén på kliniknivå. Hypotesen är att kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som kompositfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som arbetsbelastning. Syftet är således att undersöka i vilken utsträckning a) tandfyllningars hållbarhet och b) rapporterade avvikelser, påverkas av upplevd arbetsbelastning, samarbetsklimatet samt huruvida sådana samband förmedlas via upplevd stressnivå. COPSOQ är ett av de verktyg som kommer användas i insamlandet av empiri för studien.

Dela artikeln