Chefens erkännande har betydelse för sjukskrivningar bland medarbetare med sömnbesvär

Nyhet från 18 augusti 2016

Det är känt sedan tidigare att sömnproblem kan kopplas till framtida långtidssjukskrivningar, speciellt om det även finns ett högt arbetstempo på arbetsplatsen. En ny studie från det nationella forskningscentret för arbetsmiljö (NFA) i Danmark visar att risken för långtidssjukskrivningar är mindre bland personer med sömnproblem om chefen upplevs som erkännande gentemot sina anställda och inte ställer för höga krav. Framtida forskning kan visa på hur dessa resultat kan användas i det förebyggande arbetet. Här kan du läsa lite mer om forskningen. Länk till den vetenskapliga artikeln finns här.

Dela artikeln