Din organisation kan bidra till utvecklingen av COPSOQ

Nyhet från 11 november 2015

Vi är intresserade av att ta fram referensvärden för COPSOQ Sverige, för att på så sätt bl.a. bredda möjligheterna att göra olika slags jämförelser. Därför har vi just nu möjlighet att genomföra en elektronisk enkätundersökning med tillhörande svarsrapport mot att vi får behålla er data som underlag för den framtida utvecklingen av instrumentet och de svenska referensvärdena, alltså i ett forskningssyfte.

Skicka gärna ett mail om du vill veta mer; info@copsoq.se

Klicka här om du vill läsa mer om det.

Dela artikeln