Bibliotek

Bibliotek över vetenskapliga artiklar i vilka COPSOQ ingår

 

I biblioteket kan du söka på olika variabler; typ av studie, yrkesgrupper som studien är gjord på och i vilket land studien är genomförd. Vi har valt att begränsa utbudet till artiklar som publicerats på något av de skandinaviska språken eller engelska, dvs. vetenskapliga artiklar i vilka COPSOQ ingår men som är publicerade på andra språk (exempelvis tyska, spanska, portugisiska och koreanska) finns inte med i databasen. Då det hela tiden kommer nya artiklar, uppdateras biblioteket med jämna mellanrum.

 

I biblioteket kan du söka med fri text, och du kan också välja att söka på svenska eller engelska. När du har gjort din sökning kan du trycka på ”Läs mer” vid varje artikel för att få mer information om just den artikeln: en sammanfattning av studien, plats för publicering, författare och publiceringsår. Längst ner på sidan finns en ”skriv ut”– knapp, där du kan skriva ut den lista som kommit fram vid en sökning.

 

De flesta artiklarna har även ett DOI-nummer, vilket kan underlätta om man vill hitta fram till artikeln där den är publicerad. Det är lite olika för artiklarna om huruvida de är open access, dvs tillgänglig gratis – detta kan du snabbt ta reda på genom att kopiera in DOI-nummret och göra en sökning i din webbläsare. Om du tillhör en utbildningsinstitution kan du fråga ditt bibliotek för hjälp med åtkomst till en artikel som inte har open access.

Litteraturtips