Kränkande beteende

Kränkande beteende

 

På dessa sidor har vi valt att samla information om kränkande beteende på arbetsplatsen, vilket är ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem. Här kan du läsa mer om kränkande beteende inom COPSOQ, vem som har ansvaret, hur man kan arbeta förebyggande och vart du kan vända dig om du upplever  kränkningar eller mobbning på arbetsplatsen.