Psykosocialt säkerhetsklimat

Psykosocialt säkerhetsklimat

 

På dessa sidor har vi valt att samla information om psykosocialt säkerhetsklimat (PSC). Här kan du läsa mer om vad psykosocialt säkerhetsklimat är, hur det kan mätas, användas och tolkas, samt hur det med fördel kan användas kompletterande till en COPSOQ-undersökning.