Genomförande

Genomförande

 

Några av de praktiska överväganden som behöver göras relaterat till själva genomförandet av enkätundersökningen är:

  • Ska man använda sig av papperskopior eller en digital version, eventuellt en kombination?
  • Är enkäten tillgänglig på lika villkor för alla medarbetare? Det är viktigt att man tänker på eventuella aspekter som kan påverka enkätens tillgänglighet som exempelvis funktionshinder, språkkunskaper, tillgång till dator osv.

Läs gärna mer om hur man kan göra med utskick och påminnelser, samt hur du räknar ut resultatet. Mer information om vad som är viktigt att tänka på innan man påbörjar en enkätundersökning hittar du under Förberedelse.