Disagreement Pexels-liza-summer-6383193

Ny COPSOQ forskning: Politisk överensstämmelse och självcensur kan ha betydelse för arbetsplatsvälbefinnande

Nyhet från 12 apr 2024

En nyligen genomförd studie visar att den upplevda överensstämmelsen mellan kollegors och individens egna politiska åsikter har betydelse för trivseln på jobbet. Specifikt var anställda som rapporterade lägre nivåer av överensstämmelse mellan sina egna och kollegors politiska åsikter  mer benägna att engagera sig i självcensur. Denna tendens var i sin tur kopplad till lägre arbetstillfredsställelse, minskad uppfattad social gemenskap, ökade avsikter att sluta, utbrändhet och rädsla för social isolering. Dessa resultat understryker komplexiteten i att hantera politiska ideologier inom organisatoriska sammanhang, vilket även problematiseras i artikeln. I en tid av ökad politisk polarisering kan det vara av vikt att få en ökad förståelse för vilken betydelse politiska attityder har inom arbetslivet och organisationer.

Du kan läsa den vetenskapliga artikeln här.

Dela artikeln