Ny svensk COPSOQ studie om ”cyberaggression”

Nyhet från 20 feb 2024

Arbetslivet digitaliseras allt mer. Förutom de fördelar det kan ge, så öppnar det tyvärr även för att aggressioner kan uttryckas på nätet, via emails mm. Tidigare forskning visar att sådana händelser kan ha stor betydelse för arbetstagares hälsa och motivation. I COPSOQ frågar vi därför: ”Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkningar på sociala medier (t.ex. Facebook), via e-post eller SMS som har något med ditt arbete att göra?” Bland arbetstagare i Sverige svarar 2.8% att de har upplevt detta en eller fler gångar inom det senaste året. Det kan uppstå i relationen med arbetskamrater och från kunder, klienter, patienter, elever m.fl.

Studiens resultat pekar på att offentligt anställda och chefer är särskilt utsatta för cyberaggressioner. Analyserna visar dessutom en större utsatthet bland människor i arbetssituationer där det finns höga förväntningar på att vara tillgänglig utanför arbetstid, där man anser att det finns mindre bra möjlighet att utföra sitt arbete med tillfredsställande kvalitet och där det finns höga känslomässiga krav. Kön och ålder visade däremot inte på samband med digitala aggressioner. Därmed pekar studien på att det finns en potential för arbetsplatser att förebygga digitala aggressioner genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du kan läsa mer om digitala aggressioner här på hemsidan och du hittar den vetenskapliga artikeln här.

Dela artikeln