COPSOQ i Norge

Nyhet från 29 aug 2023

Nu finns den första norska valideringsstudien av COPSOQ publicerad. 

 Den vetenskapliga artikeln som presenterar den norska COPSOQ III finns nu fritt tillgängligt online, inklusive översättningen av frågor och svarsalternativ. Studien bygger på avancerade statistiska analyser av svar från 8804 sjuksköterskor som besvarade enkäten under hösten 2021. Artikelns slutsats är att den norska versionen har lika goda mätegenskaper som originalet, och att instrumentet är lämpligt för att bedöma arbetsmiljöfaktorer, inklusive såväl relationella som emotionella risk- och friskfaktorer. Vi på COPSOQ Sverige kan med glädje berätta att många svåra översättningsbeslut har landat på formuleringar som ligger i linje med den svenska versionen. Detta kan underlätta framtida skandinaviska samarbeten i teori och praktik.

Den vetenskapliga artikeln kan laddas ned här

Referens: Ose SO, Lohmann-Lafrenz S, Bernstrøm VH, Berthelsen H, Marchand GH (2023) The Norwegian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III): Initial validation study using a national sample of registered nurses. PLoS ONE 18(8): e0289739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289739

Dela artikeln