Foto av Jp ValeryUnsplash

Mayday Mayday

Nyhet från 4 maj 2023

I maj månad är det dags för den 9:e internationella COPSOQ workshop som i år arrangeras av det kanadensiska COPSOQ team. För första gång sedan pandemins början är det igen möjligt att samla nätverket på riktigt. På agendan är bland annat erfarenheter med användning av COPSOQ under pandemin, nya valideringsstudier från olika länder, nya trender i arbetsmiljöarbetet i olika länder samt utbyte av erfarenheter kring hur man bäst uppnår bredd involvering det praktiska arbetsmiljöarbetet. Programmet kan laddas ned från det internationella COPSOQ nätverkets hemsida där även presentationerna kommer offentliggöras efter konferensen.

Workshoppen arrangeras i samband med att OHCOW onsdag den 10/5 har ett Mayday Mayday Workplace Mental Health Hybrid Symposium. Det är fritt att delta på Mayday Mayday genom att anmäla sig här.

Dela artikeln