Hybridseminarium om COPSOQ – arrangeras av AFA Försäkring

Nyhet från 9 feb 2023

Den 2 mars 2023, arrangerar AFA Försäkring ett hybridseminarium om COPSOQ! Anmäl dig redan idag!

Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ, är ett verktyg för mätning av väsentliga aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, såväl risk- som friskfaktorer. COPSOQ vilar på en vetenskaplig grund och används idag i stora delar av världen. Verktyget är utvecklat för att bidra till förbättrad kommunikation mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare.

Hur kan vi använda arbetsmiljöverktyget COPSOQ? Hur skapar vi förutsättningar för delaktighet och engagemang i arbetsmiljöarbetet?

Under seminariet presenteras verktyget och vad det innebär att det är forskningsförankrat. Genom konkreta exempel och erfarenheter från praktiken berättar föreläsarna om hur COPSOQ, och de referensvärden som är utvecklade för den svenska arbetsmarknaden, kan användas för att utveckla arbetsplatser och organisationer genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Medverkande:
Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation och forskare, Malmö universitet.

Hanna Ljungberg, arbetsmiljöspecialist, Malmö universitet och tidigare huvudskyddsombud inom Malmö stad.

Moderator: Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

Dela artikeln