Tandborstar i glas
Foto av The Humble Co.Unsplash

“What is good for the staff is also good for the patients"

Nyhet från 19 augusti 2022

Vi i det svenska COPSOQ teamet är aktuella med en ny svensk COPSOQ artikel där vi tittat närmare på ledarskapskvalitetens betydelse för arbetsmiljöfaktorer och vårdkvalitet.

Karies i tänderna är ett betydande folkhälsoproblem, men som tur är går det att förebygga. I denna studie har vi funnit att desto bättre folktandvårdsklinikers personalgrupp bedömer ledarskapskvaliteten på kliniken, desto bättre samarbetsklimat, tydligare rollförväntningar och lägre genomsnittlig nivå av utbrändhet rapporterade personalen. Det är egentligen inget nytt, men vad som är intressant och aldrig tidigare visats är att desto bättre ledarskapskvalitet desto mer sannolikt var det att patienter med karies i tänderna fick de förebyggande behandlingar som kan minska behovet av framtida tandläkarbesök för att få gjort nya fyllningar. Därmed pekar våra resultat på vikten av att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett kompetent ledarskap inom tandvården, till gagn för både personal och patienter.

Dela artikeln