Ny studie om utbrändhet bland chefer

Nyhet från 19 maj 2022

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har forskare i Kanada undersökt chefers utbrändhet i relation till ledarskapskvalitet med hjälp av PSC (Psykosocialt säkerhetsklimat). Studien genomfördes med data från tre organisationer som var involverade i en process kring certifiering av organisationerna som Healthy enterprises – en typ av certifiering som finns i Kanada för organisationer och företag.

Resultatet indikerade både ett direkt och ett indirekt samband mellan PSC och ledarskapskvalitet genom chefers grad av utbrändhet. På våra temasidor om PSC kan du läsa mer om vad psykosocialt säkerhetsklimat är, hur det kan mätas och hur det relaterar till COPSOQ. Där finns även lästips för ytterligare fördjupning.

Studien är en viktig pusselbit i förståelsen av samband mellan olika arbetsmiljöfaktorer och hälsa på arbetsplatser – och vi vet sedan tidigare att chefer och ledare spelar en viktig roll för medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, däribland ledarskapskvalitet. På sätt understryker studien vikten av att inte "glömma bort" chefer och ledare i det strategiska och operativa arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser.

Dela artikeln