Person håller baby i handen
Foto av Aditya RomansaUnsplash

Ny nationell studie av barnmorskors arbetstillfredsställelse

Nyhet från 8 april 2022

I en ny artikel presenteras resultaten från en nationell studie av barnmorskors arbetstillfredsställelse relaterat till organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Studien är den första (till vår kännedom) representativa undersökningen av en yrkesgrupp i Sverige som använt sig av COPSOQ III.

Resultatet visade att barnmorskor rapporterade en hög grad av mening i arbetet, och meningsfullheten också är förknippad med arbetstillfredsställelse. Dock rapporterades också höga krav och brist på inflytande och erkännande i arbetet, samtidigt med hög grad av rollkonflikter och utbrändhet i relation till de svenska referensvärdena. Vidare föreslår forskargruppen framtida studier för att undersöka om arbetstillfredsställelse kan förbättras genom erkännande och professionell utveckling, och om detta skulle kunna minska personalomsättningen för barnmorskor, vilket är ett uttalat problem inte bara i Sverige men även på globalt plan.

Dela artikeln