Nytt år – Nya utmaningar

Nyhet från 4 januari 2022

Ett nytt år har börjat, och med det nya utmaningar. Pandemin har fortfarande världen i sitt grepp vilket på olika sätt ställer krav i relation till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Många arbetar fortfarande hemifrån, vilket kan skapa utmaningar för de sociala aspekterna på arbetsplatser – men även utmaningar i relation till ledarskap. Utmaningarna till trots, visar en rapport från Sverige 2021 om arbete på distans under pandemin att respondenterna i studien på flera olika skalor upplevde en förbättring, exempelvis gällande arbetstempo och inflytande, samt tillfredsställelse med arbetet under perioden de arbetade på distans.

För frontpersonal inom kontaktyrken har pandemin haft en påverkan på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vilket uppmärksammades flera gånger under 2021. Två år av pandemi med ökat tryck på vårdinrättningar och omsorgsyrken har på olika sätt förstärkt och tydliggjort brister inom arbetsmiljöfrågor inom dessa sektorer.

Under 2022 har vi på COPSOQ planerat för fler uppdateringar på hemsidan, bl.a. i form av nya temasidor. Har du frågor om COPSOQ? Tveka inte att ta kontakt med oss på info@copsoq.se.

Dela artikeln