Bygga psykosocialt säkerhetsklimat i turbulenta tider

Nyhet från 8 september 2021

I en ny artikel har forskare i Australien undersökt hur psykosocialt säkerhetsklimat (PSC) kan byggas upp inom ramen för olika scenarier av organisatorisk förändring. Det första scenariet handlade om att under 8 månader genomföra en intervention för mellanchefer, där fokus var att anta PSC i respektive arbetsgrupper och minska jobbstressorer. Det andra scenariet var pandemin COVID-19 (vilken inträffade 4 månader in i studien). I studien ingick även en kontrollgrupp, som inte deltog i interventionen.

Resultatet visade att det psykosociala säkerhetsklimatet ökade signifikant i det första scenariot – vilket tyder på att interventionen som riktades mot mellancheferna lyckades öka PSC under en 4-månaders period i arbetsgruppen. I det andra scenariot påverkades bägge grupper positivt. Forskarna beskriver hur pandemin ställde skarpa krav till högsta ledningen, krävde omedelbar och tydlig handling vilket påverkade bägge arbetsgrupper positivt. Exemplet illustrerar hur kraftfull ledningens vilja och engagemang kan vara i byggandet av psykosocialt säkerhetsklimat i olika scenarier.

Läs mer om Psykosocialt säkerhetsklimat på våra temasidor!

Dela artikeln