Våld på arbetsplatsen – en studie bland avdelningschefer på sjukhus

Nyhet från 1 september 2021

I en ny artikel har Jenny Jakobsson undersökt våld utfört av patienter på sjukhusavdelningar genom avdelningschefernas perspektiv. Studien är kvalitativ, och underlaget består av 15 semi-strukturerade intervjuer med avdelningschefer på sjukhus.

De mest vanligt förekommande formerna av våld anses som mindre allvarliga och relaterade till patienternas tillstånd eller besökare som inte är tillfreds. Samtidigt fokuserar sjukhusorganisationen på allvarliga, men sällan förekommande incidenter. Detta resulterar i att avdelningscheferna på sjukhusen har begränsade möjligheter att skapa en säker arbetsmiljö i vardagen.

Artikeln och studien är en del av ett forskningsprojekt; Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal: HOPE-studien. Genom HOPE-studien avser forskargruppen att undersöka förekomst och upplevelser av hot och våld orsakat av patienter eller anhöriga på kirurgiska vårdavdelningar.

Dela artikeln