Friskfaktorer på organisatorisk nivå – slutredovisning från regeringsuppdrag

Nyhet från 26 februari 2021

Under veckan publicerades slutredovisningen för regeringsuppdraget "Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid" som genomförts av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan. Du kan ta del av nyheten på Myndighetens hemsida här.

Friskfaktorer är faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö – viktiga aspekter ur ett långsiktigt och hållbarhetsperspektiv. Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, organisationer och verksamheter som samhället i stort.

Inom ramen för uppdraget har forskning och studier inom området granskats och däribland COPSOQ. Projektgruppen har identifierat ett par potentiella friskfaktorer på organisatorisk nivå som verkar hälsofrämjande:

  • goda förutsättningar för ledarskap,

  • goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande,

  • goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation,

  • goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund,

  • goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro.

Dela artikeln