Stor uppmärksamhet kring artikel om kvalitet i arbetet

Nyhet från 5 september 2019

De senaste veckorna har vi upplevt ett stort intresse för våra senaste forskningsresultat kring kvalitet i arbetet!

Vi har kunnat visa på ett starkt samband mellan att ha nödvändiga förutsättningar för att genomföra sitt arbete med en tillfredsställande kvalitet och tillfredsställelse, motivation och vilja att stanna kvar inom organisationen.

Vi hoppas att all positiv mediebevakning kan bidra till diskussioner på arbetsplatser om hur man på olika organisationsnivåer kan integrera arbetsmiljöarbetet i det generella utvecklingsarbetet – det går nämligen hand i hand!

Artiklar:

Dela artikeln