Samverkan med Avonova

Nyhet från 8 augusti 2018

Under våren 2018 har vi påbörjat samverkan med Avonova, ett av Sveriges största företag inom företagshälsovård. Syftet med samverkan är att utbyta och utveckla idéer och kunskap kring arbetsplatsundersökningar, hur man kan jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och såklart om COPSOQ som verktyg i dessa frågor. I och med samverkan skapas en direkt kontakt mellan forskning och praktik för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Under sommaren kommer även aggregerad data från våra gemensamma undersökningar att publiceras här på hemsidan.

Dela artikeln