Bibliotek över vetenskapliga artiklar som använder COPSOQ – nu tillgängligt

Nyhet från 29 juni 2017

Vi har skapat ett bibliotek över alla vetenskapliga artiklar som publicerats där COPSOQ används. I vissa fall är det en renodlad COPSOQ-studie, i andra tillfällen är det en kombination där man har använt sig av specifika skalor eller dimensioner från COPSOQ i sin studie. I biblioteket kan du söka på både svenska och engelska och du kan välja att söka med hjälp av fri text eller med hjälp av de sökfunktioner som finns: årtal för publicering, typ av studie, yrkesgrupp som studerats eller land där studien har genomförts. Ta del av biblioteket här.

Dela artikeln