En systematisk forskningsöversikt om arbetsmiljö och symptom på utbrändhet

Nyhet från 31 mars 2017

En ny vetenskaplig artikel beskriver en systematisk forskningsöversikt om arbetsmiljö och symptom på utbrändhet har publicerats. Det är en meta-analys över 25 olika studier som handlar om arbetsmiljö och utmattning. Slutsatsen är att socialt stöd och rättvisa på arbetsplatsen verkar skyddande mot emotionell utmattning medans höga krav, låg grad av kontroll, hög arbetsbelastning, låg grad av belöning och anställningsotrygghet ökar risken för att utveckla utmattningssymptom. Artikeln är s.k. open access, och finns att ta del av här.

Dela artikeln