Vetenskaplig artikel om den iranska versionen av COPSOQ för bedömning av psykosociala riskfaktorer i arbetet

Nyhet från 17 januari 2017

I december 2016 publicerades en vetenskaplig artikel med titeln "The Iranian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) for assessment of psychological risk factors at work". Den handlar om COPSOQ på farsi och undersöker validiteten i översättningen genom att bland annat testa enkäten på sjukvårdspersonal i Iran. Slutsatsen är att resultatet stödjer användandet av COPSOQ på farsi för utvärdering av psykosociala risker i arbetet samt forskning kring ämnet hos den iranska befolkningen. Ta del av artikeln här.

Dela artikeln