Guide till de jämförande diagrammen

1. Välj en skala

 

Till vänster på diagramsidan finns en lista med skalor uppdelade i dimensioner. Dimensionernas namn är skrivna i fetstil och har en liten pil framför sig. För att öppna en dimension så klickar du på dess namn eller pil. Då visas alla skalor som tillhör dimensionen. Klicka på en skala för att välja den. Den skala du valt kommer att visas i diagrammets rubrik.

2. Välj ett perspektiv

 

Längst ner på sidan kan du välja vilket perspektiv du vill använda. Klicka på ett av alternativen i listan under rubriken ”Välj perspektiv”.

 

Alla som har svarat på enkäten kan delas upp i olika grupper, beroende på vilket perspektiv som används.

3. Välj grupper

 

Till höger om perspektivlistan finns ett antal rutor som kan kryssas i eller kryssas ur. De grupper som är ikryssade kommer att visas i diagrammet. På så sätt blir det möjligt att jämföra endast de mest intressanta grupperna med varandra. Genom att trycka på knappen ”Visa fler” expanderar rutan och då kommer det upp fler yrkeskategorier att välja mellan.

4. Tyd diagrammet

 

När en skala och ett perspektiv har valts så visas ett diagram automatiskt. Diagrammet visar hur de valda grupperna har svarat på frågan. Under diagrammet står de valda gruppernas namn, antal och genomsnitt.

 

Varje stapel motsvarar genomsnittet för gruppen. Staplarnas färgkodning finns förklarad till höger om diagrammet. Den streckade linjen visar referensvärdet för skalan.

 

Genom att hålla muspekaren över en stapel visas genomsnittet, antal som svarat och vald grupp. I exempeldiagrammet till höger kan vi se att genomsnittet för tandläkare på skalan ledningskvalitet är 60, samtidigt kan vi avläsa att det generella referensvärdet för skalan är 55.