Kränkande beteende

Kränkande beteende

 

På dessa sidor har vi valt att samla information om mobbning på arbetsplatsen, vilket är ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem. Här kan du läsa mer om hur ansvaret ser ut när sådana situationer uppstår, hur man kan arbeta förebyggande och vart du kan vända dig om du upplever dig utsatt för kränkningar eller mobbning på arbetsplatsen.