FÖRBEREDELSE
Förberedelse

Förberedelse är A och O när man påbörjar vilken som helst process inom ett företag eller organisation.

Läs mer
GENOMFÖRANDE
Genomförande

Lite tips om själva genomförandet av enkätundersökningen kan du läsa om här.

Läs mer
TOLKNING AV RESULTAT
Tolkning av resultat

När enkätundersökningen är genomförd handlar det först och främst om att förstå resultaten.

Läs mer