Om oss

Vem är vi?

 

Denna hemsida är en del av ett större utvecklings-och kommunikationsprojekt, som AFA försäkring har finansierat i perioden 2014-17.

 

Projektet syftar till att sprida kännedom om och underlätta användningen av COPSOQ som ett forskningsbaserat verktyg i praktiskt arbetsmiljöarbete. Centralt för projektet är att bygga upp en lättanvänd internetbaserad plattform för kartläggning av arbetsmiljö, tolkning av resultaten, samt planering av konkreta förbättringsinsatser. Arbetsplatser är den främsta målgruppen, men plattformen kommer även att kunna användas i forskning.

 

Idén med projektet är att potentiella användare ska kunna gå in på en lättillgänglig hemsida och få åtkomst till all relevant information samt instruktioner för att kunna genomföra en egen kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. När data är insamlad ska man kunna gå tillbaka till hemsidan och jämföra de egna resultaten med relevanta referensvärden så att potentiellt viktiga insatsområden tydliggörs. Tanken är därnäst att man med avstamp i vetenskapligt baserad kunskap om sammanhangen mellan insatsområden och hälsa, sjukfrånvaro, osv. samt med bakgrund i forskningsresultat kan identifiera relevanta sätt att gå vidare i det ständiga förbättringsarbetet.

Enkäten

Projektledare Hanne Berthelsen

är Odont. Dr. och Master i Folkhälsovetenskap. Hon har i sin forskning särskild intresse för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i relation till ledningsfrågor. Aktuellt leder Hanne även ett pågående FORTE finansierad forskningsprojekt som syftar till att utvärdera och vidareutveckla COPSOQ i en svensk kontext. Hanne har anknytning till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) på Malmö högskola.

Projektmedarbetare Josefin Björk

är kandidat i mänskliga rättigheter och forskningsassistent vid institutionen för Urbana studier på Malmö Högskola. Utöver detta projekt har Josefin också arbetat i andra projekt på Malmö Högskola, bl.a. interna utvärderingsprojekt, ett avhandlingsprojekt om Cybermobbing, grafisk utformning av de nationella proven i historia för årskurs 9 och publiceringsprojektet MAPIUS.