Nyheter

Gott samarbete ger bättre tandvård

Tandläkartidningen publicerade i dagarna ett temanummer om arbetsmiljö med anledning av Riksstämman i Göteborg denna vecka. En av artiklarna, Gott samarbete ger bättre tandvård, handlar om en studie om arbetsmiljön på tandvårdsenheter i Sverige, där man använt sig av COPSOQ.

 

Läs gärna introduktion till artikeln här

Din organisation kan bidra till utvecklingen av COPSOQ

Vi är intresserade av att ta fram referensvärden för COPSOQ Sverige, för att på så sätt bl.a. bredda möjligheterna att göra olika slags jämförelser. Därför har vi just nu möjlighet att genomföra en elektronisk enkätundersökning med tillhörande svarsrapport mot att vi får behålla er data som underlag för den framtida utvecklingen av instrumentet och de svenska referensvärdena, alltså i ett forskningssyfte.

 

Skicka gärna ett mail om du vill veta mer;

info@copsoq.se

 

Klicka här om du vill läsa mer om det.

Sverige finns nu representerade i styrgruppen för det internationella COPSOQ nätverket

Idag har det internationella COPSOQ nätverket en central roll med att fatta beslut kring den vidare utvecklingen av COPSOQ, översättningar till nya språk, riktlinjer för användning, initiativtagare till internationella projekt mm. På mötet i Paris valdes en styrgrupp på fem personer som ska stå i spetsen för detta arbete under de kommande två åren. Hanne Berthelsen från COPSOQ Sverige blev invald som ledamot i styrgruppen. Genom det senaste året har hon varit adjungerat styrgruppen och bidragit aktivt i arbetet med svenska perspektiv och erfarenheter, bl.a. under det förberedande arbetet inför konferensen i Paris. 

Sverige i Paris

COPSOQ i Paris

Den 5:e internationella COPSOQ workshop tog plats i Paris i oktober och Sverige var väl representerat inom både praktik och forskning. På det tre dagar långa mötet deltog representanter från 18 länder med upplägg, debatt och beslut kring den framtida utvecklingen av instrumentet. COPSOQ Sverige representerades genom 3 forskningspresentationer av Hanne Berthelsen, Jari Hakanen och Hugo Westerlund.

 

Folktandvårdschef Håkan Bergevi hade redan i första sessionen sin presentation som gav ledningsmässiga erfarenheter på hur COPSOQ kan integreras i den löpande organisationsutvecklingen ur ett hälsofrämjande och effektivitetskapande perspektiv. Presentationen blev mycket väl mottagen och bidrog till en viktig diskussion om betydningen av att tänka in arbetsmiljöfrågor i verksamhetens kärna.

 

Klicka här för att ladda ner Håkan Bergevis presentation.

 

Klicka här för att ladda ner konferensprogrammet.