FAQ – Frequently asked question(s)

FAQ – Frequently asked question(s)

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer in till oss via vårt kontaktformulär.

 

  • Vad är COPSOQ?

COPSOQ är ett verktyg för att mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser. En av fördelarna med verktyget är att det är utvecklat både för att kunna användas inom forskningen men också i det praktiska arbetsmiljöarbetet. COPSOQ är utvecklat i Danmark och används i fler än 25 olika länder runt om hela världen. Du kan läsa mer om COPSOQ här.

 

  • Är COPSOQ gratis, kostar det något eller krävs det någon licens?

Verktyget är som sådant gratis och kräver ingen licens för att användas. Däremot måste man vara uppmärksam på att hänvisa och referera korrekt. Du kan läsa mer om licens och användarrättigheter här. All information som behövs för att genomföra en enkätundersökning med COPSOQ finns tillgängligt på denna hemsida, och det finns även möjligheter att knappa in sitt resultat och skapa egna profildiagram när undersökningen är färdig. Det är viktigt att tänka på att man inte förändrar frågornas formuleringar eller plockar bort frågor inom olika skalor om man vill kunna jämföra sitt resultat med referensvärdena. Självklart är det möjligt att skapa egna frågor med COPSOQ som utgångspunkt, men då kan man inte kalla undersökningen för en COPSOQ-undersökning. Det är viktigt att komma ihåg att verktyget är validerat utifrån de nuvarande formuleringarna.

 

  • Genomför ni undersökningar gratis eller mot kostnad?

Nej, det gör vi inte längre. Fram till forskningsprojektets slut, september 2017, har vi kunnat erbjuda kostnadsfria undersökningar mot att vi sparade data från dessa i forskningssyfte. Detta har vi inte möjlighet för längre då projekttiden är slut, men all information som behövs för att genomföra en enkätundersökning med COPSOQ som verktyg finns på hemsidan.

 

  • Är ni intresserade av samarbetspartners?

Absolut! Skriv till oss via kontaktformuläret om din idé, så hör vi av oss så snart vi kan.