ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Användingsområde

COPSOQ kan användas för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön och är ett erkänt verktyg för riskbedömning.

Läs mer
ENKÄTENS UPPBYGGNAD
Enkätens uppbyggnad

Läs här om enkätens uppbyggnad och hur den mäter den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer
ENKÄTEN SOM PDF
Enkäten

Tryck på länken nedan för att ladda ner enkäten som PDF.

Ladda ner