Arbetsengagemang kan definieras som ett positivt, arbetsrelaterat sinnestillstånd. Tre aspekter ingår i skalan: medarbetarens energi (vigor), entusiasm (dedication) samt absorbering (absorption) som handlar om att känna stark positiv koncentration i arbetet. Medarbetare med ett starkt arbetsengagemang känner energi i relation till sina arbetsuppgifter, upplever sig vara effektiva och anser sig kunna hantera arbetets olika krav. Arbetsengagemang är ett så kallat utfallsmått, som kan påverkas genom att ändra på faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Denna skala är inkluderad i COPSOQ, men kommer ursprungligen från en Nederlänsk enkät: Utrecht Work Engagement Scale (UWES).

Samband och möjliga konsekvenser

Arbetsengagemang hänger ihop med viktiga individuella och organisatoriska resultat, exempelvis medarbetares motivation, prestation, hälsa och välbefinnande. Det finns starka samband mellan arbetsengagemang och tillfredsställelse i arbetet, mening i arbetet, engagemang i organisationen och kvalitet i arbetet. Medarbetare på arbetsplatser som präglas av tillit, rättvisa och utvecklingsmöjligheter har ofta en hög grad av arbetsengagemang.

Frågor

Jag känner mig full av energi när jag utför mitt arbete.

Jag har ett brinnande intresse för mitt arbete.

Jag är starkt engagerad i mitt arbete.