Rollkonflikter handlar om två saker: 1. Olika förväntningar från olika personer. Exempelvis från ledningen, arbetskamraterna, kunder/klienter, men också media, politiker, fackföreningar eller den egna familjen. 2. Konflikt mellan förväntningar till sin egen roll hos medarbetaren och hos andra. Rollkonflikter kan uppstå på alla arbetsplatser, och är inte typiska för någon särskild form av verksamhet.

Samband och möjliga konsekvenser

Rollkonflikter kan leda till stress hos medarbetare och orsaka konflikter både med ledningen, andra medarbetare och i privatlivet. Inom vissa typer av arbete kan det hävdas att en viss grad av rollkonflikt är ett villkor för arbetets utförande. Här är det viktigt att det finns en rolltydlighet, en hög grad av tillit och rättvisa samt ett välfungerande socialt stöd från ledning och kollegor.

Frågor

Ställs det krav som strider mot varandra i ditt arbete?

Måste du ibland göra något som egentligen borde ha gjorts annorlunda?

Måste du ibland göra saker i ditt arbete som kan verka onödiga?