Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen

 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Läs mer om arbetsmiljölagen här

 

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Läs mer

Personuppgiftslagen

 

På de här sidorna kan du läsa mer om personuppgiftslagen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Här får du veta mer om hur personuppgifter i arbetslivet får behandlas enligt personuppgiftslagen. Informationen vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund och branschorganisationer inom både privat och offentlig sektor. I vissa fall kan särskilda regler gälla för arbetsgivare i offentlig verksamhet och dessa tas upp separat. I den mån det finns särskilda lagregler om behandling av personuppgifter inom arbetslivet gäller dessa före personuppgiftslagen.

Informationen innehåller en genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser och hur dessa tillämpas på arbetslivets område. Dessutom hittar du exempel från verkliga fall som Datainspektionen behandlat. Klicka här!

Här kan du ladda ner datainspektionens broschyr.