december 2019

God jul och gott nytt år!

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Vi är tillbaka igen i januari, och då med riktigt spännande nyheter gällande COPSOQ, både internationellt och i Sverige – håll utkik på hemsidan!

 

Ett litet lästips inför ledigheten, är denna nya artikel av Lydia Kwak m.fl., som handlar om implementering av riktlinjer för förebyggande av psykisk ohälsa inom skolvärlden i Sverige.

 

På återseende i januari!

 

Ny artikel om PSC från studier i Sverige och Tyskland

En ny artikel har publicerats om arbetsmiljöverktyget PSC. PSC står för psykosocialt säkerhetsklimat (Psychosocial Safety Climate – PSC) och kan definieras som medarbetarnas delade uppfattningar om organisationens riktlinjer, praxis och procedurer för att skydda deras psykosociala hälsa och säkerhet.

 

Genom fyra dimensioner avser PSC att mäta hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen: 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna, i psykosociala arbetsmiljöfrågor. Forskning visar att PSC kan predicera till exempel arbetsmiljöfaktorer såsom känslomässiga och kvantitativa jobbkrav, mobbing, inflytande och utvecklingsmöjligheter, som i sin tur påverkar till exempel medarbetarnas arbetsengagemang, stress-, utmattnings- och depressionssymptom.

 

Artikeln beskriver en tvärkulturell studie, där forskarna har integrerat resultaten från de kognitiva intervjuerna som genomfördes i valideringsprocessen av verktyget i Sverige och Tyskland. Syftet var att få en djupare förståelse för verktyget.

 

Du kan läsa mer om PSC i Rapport nr.327 (2017) från Stressforskningsinstitutet Psykosocialt säkerhetsklimat – ett sätt att mäta organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat och i den nya artikeln.