december 2019

God jul och gott nytt år!

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Vi är tillbaka igen i januari, och då med riktigt spännande nyheter gällande COPSOQ, både internationellt och i Sverige – håll utkik på hemsidan!

 

Ett litet lästips inför ledigheten, är denna nya artikel av Lydia Kwak m.fl., som handlar om implementering av riktlinjer för förebyggande av psykisk ohälsa inom skolvärlden i Sverige.

 

På återseende i januari!

 

Ny artikel om PSC från studier i Sverige och Tyskland

En ny artikel har publicerats om arbetsmiljöverktyget PSC. PSC står för psykosocialt säkerhetsklimat (Psychosocial Safety Climate – PSC) och kan definieras som medarbetarnas delade uppfattningar om organisationens riktlinjer, praxis och procedurer för att skydda deras psykosociala hälsa och säkerhet.

 

Genom fyra dimensioner avser PSC att mäta hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen: 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna, i psykosociala arbetsmiljöfrågor. Forskning visar att PSC kan predicera till exempel arbetsmiljöfaktorer såsom känslomässiga och kvantitativa jobbkrav, mobbing, inflytande och utvecklingsmöjligheter, som i sin tur påverkar till exempel medarbetarnas arbetsengagemang, stress-, utmattnings- och depressionssymptom.

 

Artikeln beskriver en tvärkulturell studie, där forskarna har integrerat resultaten från de kognitiva intervjuerna som genomfördes i valideringsprocessen av verktyget i Sverige och Tyskland. Syftet var att få en djupare förståelse för verktyget.

 

Du kan läsa mer om PSC i Rapport nr.327 (2017) från Stressforskningsinstitutet Psykosocialt säkerhetsklimat – ett sätt att mäta organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat och i den nya artikeln.

7:e internationella COPSOQ konferensen i Istanbul

Den 7:e internationella COPSOQ konferensen hölls i soliga Istanbul i mitten av oktober.

 

Den svenska delegationen stod för i allt 5 muntliga presentationer, och deltog även som moderatorer för flera seminarier. Under konferensens sista dag valdes styrelsen för det internationella nätverket, och Hanne Berthelsen som representerar Sverige blev återvald för en ny period på två år.

 

Vid konferensen deltog representanter från flera länder, bland annat: Tyskland, Spanien, Kanada, Chile, Frankrike, Indonesien, Estland, Portugal, USA och Turkiet.

 

Bild: Yucel Demiral hälsar konferensdeltagarna välkomna till Istanbul och öppnar konferensen.

Dags för den 7:e internationella COPSOQ konferensen

Nästa vecka är det dags för den 7:e internationella COPSOQ konferensen för forskare och praktiker inom det internationella COPSOQ-nätverket.

 

Denna gång avhålls konferensen i Istanbul, Turkiet och Sverige finns representerat vid flera presentationer, inklusive öppningssessionen. Vi kommer bland annat att prata om tandvård, socialt kapital och vår strategiska samverkan mellan forskning och praktik.

 

Veckans lästips: Artikel om validering av COPSOQ-skalor som mäter arbetsplatsens sociala kapital

Stor uppmärksamhet kring artikel om kvalitet i arbetet

De senaste veckorna har vi upplevt ett stort intresse för våra senaste forskningsresultat kring kvalitet i arbetet!

 

Vi har kunnat visa på ett starkt samband mellan att ha nödvändiga förutsättningar för att genomföra sitt arbete med en tillfredsställande kvalitet och tillfredsställelse, motivation och vilja att stanna kvar inom organisationen.

 

Vi hoppas att all positiv mediebevakning kan bidra till diskussioner på arbetsplatser om hur man på olika organisationsnivåer kan integrera arbetsmiljöarbetet i det generella utvecklingsarbetet – det går nämligen hand i hand!

 

Artiklar:

Tillbaka med full kraft!

Då var semestern slut för vår del och vi är tillbaka med full kraft!

 

Under sommaren har det publicerats flera studier där COPSOQ använts, och denna gång även från Norge och Ryssland!

 

Nu går förberedelserna igång inför höstens konferens i Istanbul för det internationella COPSOQ-nätverket, samt fortsatt samverkan med det omgivande samhället och såklart har även vi ett par artiklar på gång.

 

Vi glädjer oss till att gå hösten tillmötes och fortsätta jobba med utbredningen av COPSOQ Sverige!