maj 2017

Ny skrift om hälsofrämjande arbetsträffar från Institutet för stressmedicin (ISM)

Mjuka riktlinjer

Institutet för stressmedicin har publicerat en ny skrift ISM-häfte nr.7 om APT, där man kan läsa mer om rekommendationer och reflektioner från en forskningsstudie kring hälsofrämjande arbetsplatser. Tanken är att den kan användas som stöd för chefer och medarbetare att skapa dialog och inspirera till att utveckla APT i en hälsofrämjande riktning. Läs mer om studien här.