januari 2017

Artikel i Tandläkartidningen om belastningssymptom och svikande arbetsförmåga inom tandvården

I Tandläkartidningen finns en artikel tillgänglig som handlar om en ny studie om arbetsmiljö inom tandvården. Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö. Denna studie visar att den upplevda stressen har ett tydligt samband med den självskattade arbetsförmågan och inställningen till arbetsplatsen. Författare till artikeln är Eva Nyqvist, Kristina Arnrup och Hanne Berthelsen. Ta del av artikeln som PDF här.

Vetenskaplig artikel om den iranska versionen av COPSOQ för bedömning av psykosociala riskfaktorer i arbetet

I december 2016 publicerades en vetenskaplig artikel med titeln ”The Iranian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) for assessment of psychological risk factors at work”. Den handlar om COPSOQ på farsi och undersöker validiteten i översättningen genom att bland annat testa enkäten på sjukvårdspersonal i Iran. Slutsatsen är att resultatet stödjer användandet av COPSOQ på farsi för utvärdering av psykosociala risker i arbetet samt forskning kring ämnet hos den iranska befolkningen. Ta del av artikeln här.

Ny rapport om psykosocial riskhantering i Europa

I oktober 2016 publicerades en rapport med titeln ”Psychosocial Risk Management in a European Comparison” vid Federal Institute for Occupational Safety and Health i Berlin. Det är en jämförande studie inom Europa där man har tittat närmare på processen kring psykosocial riskhantering. Ladda ner rapporten här.