september 2016

Eftermiddagskonferens på Malmö högskola tillsammans med Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR och Malmö högskola bjuder tisdagen den 20 september in till eftermiddagskonferens under rubriken ”Hur ska framtidens sociala arbete styras?”.

 

Eftermiddagen bjuder på presentationer av olika forskare som studerat förutsättningar och villkor för socialtjänsten ur olika perspektiv. Hanne Berthelsen är inbjuden för att berätta om enkätundersökningen som vi genomförde under våren i samarbete med Malmö stad om socialsekreterarna och sektions chefernas arbetsmiljö. Resultatet finns med i våra diagram här på hemsidan. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade och avslutas med ett samtal om framtidens socialtjänst i Malmö.

COPSOQ representerat vid ProWorkNet workshop

ProWorkNet är ett nätverk för prospektiva studier om arbetsmiljö, deltagande på arbetsmarknaden och hälsa. Bl.a. syftar nätverket till att främja nyttjandet av prospektiva data rörande arbete och hälsa, underlätta samarbeten mellan olika forskargrupper i Sverige och Europa samt främja internationell forskning på svensk data.

Under 31 augusti-1 september i år arrangerade ProWorkNet en workshop där COPSOQ-projektet representerades av Hanne Berthelsen. Ta gärna en titt på den poster som skapats inför tillfället här.