juni 2016

Enkät ringar in socialsekreterares arbetsmiljö

Genomförande

En enkät om arbetsmiljön har skickats ut till alla Malmö stads socialsekreterare. Det är forskare vid Malmö högskola som hjälper till med undersökningen som genomförs med verktyget COPSOQ. Läs mer om enkäten och samarbetet i artikeln här.