april 2016

Ny studie: psykosocial arbetsmiljö och pensionsålder

En ny studie har undersökt sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och hur länge personer väljer att stanna på arbetsmarknaden. Utdrag: ”Conclusion: Older employees with high job satisfaction, influence, possibilities for development, positive management relations, and jobs with no age discrimination remained longer at the labor market. However, we found no evidence that low demands or good relations between colleagues could influence older employees’ decision on early retirement.”. Studien hittar du här.

E-mail dygnet runt – välsignelse eller förbannelse?

The Wall Street Journal publicerade i dagarna en artikel om e-mail dygnet runt. Vissa känner en enorm frihet i att kunna kolla sin mail när barnen har lagt sig, medans det för andra anses vara en stressfaktor att hålla koll på mails sent på kvällarna. Artikeln kan du läsa här.