december 2016

Forskningscentrum för arbetslivsstudier vid Malmö Högskola beviljas 9 miljoner för utvecklandet av nytt forskningsprogram

Forskargruppen vid Centrum för tillämpade arbetslivsstudier (CTA) med professor Tuija Muhonen i spetsen, har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Under de senaste decennierna har välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Möjligheterna är många med det nya programmet och det kommer bland annat bidra till utvecklingen av COPSOQ för användning inom forskning och praktik med särskilt fokus på det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet. Tryck här om du vill läsa mer om CTA vid Malmö högskola.

Reportage om arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Malmö stad

Tematidningen Akademikern Plus har publicerat ett reportage i sitt nya nummer om arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland socialsekreterarna i Malmö stad. Hanna Ljungberg från Akademikerförbundet SSR intervjuas om processen där de bland annat har haft ett samarbete med COPSOQ-projektet i samband med själva kartläggningen. Ta del av det spännande reportaget här! Tematidningen i sin helhet hittar du här.

Nu lanserar vi våra profildiagram!

Vi lanserar idag våra nya profildiagram! Här kan du titta närmare på hur olika yrkes-, bransch- och åldersgrupper ligger till på COPSOQ-skalorna. För att komma vidare till diagrammen – tryck här.

FORTE beviljar 3,2 miljoner till nytt COPSOQ-projekt om sambandet mellan arbetsmiljö och tandvårdskvalitet

Forskaren Hanne Berthelsen, som leder forskningsprojektet bakom denna hemsida, har fått beviljat forskningspengar från FORTE för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betydelse för tandvårdskvalitén på kliniknivå. Hypotesen är att kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som kompositfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som arbetsbelastning. Syftet är således att undersöka i vilken utsträckning a) tandfyllningars hållbarhet och b) rapporterade avvikelser, påverkas av upplevd arbetsbelastning, samarbetsklimatet samt huruvida sådana samband förmedlas via upplevd stressnivå. COPSOQ är ett av de verktyg som kommer användas i insamlandet av empiri för studien.

Eftermiddagskonferens på Malmö högskola tillsammans med Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR och Malmö högskola bjuder tisdagen den 20 september in till eftermiddagskonferens under rubriken ”Hur ska framtidens sociala arbete styras?”.

 

Eftermiddagen bjuder på presentationer av olika forskare som studerat förutsättningar och villkor för socialtjänsten ur olika perspektiv. Hanne Berthelsen är inbjuden för att berätta om enkätundersökningen som vi genomförde under våren i samarbete med Malmö stad om socialsekreterarna och sektions chefernas arbetsmiljö. Resultatet finns med i våra diagram här på hemsidan. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade och avslutas med ett samtal om framtidens socialtjänst i Malmö.