oktober 2015

Vi har nu en hemsida för COPSOQ i Sverige!

Hemsidan kommer stegvis att byggas ut med ytterligare funktioner och kunskap kring hur man använder COPSOQ i det praktiska arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.

 

Arbetsmiljöverket har för kort tid sedan offentliggjort nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna som kommer vara gällande från mars 2016. Därmed kan timingen inte bli bättre för lanseringen av hemsidan om COPSOQ!

 

Med organisatorisk arbetsmiljö förstås de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar;

  1. ledning och styrning,
  2. kommunikation,
  3. delaktighet, handlingsutrymme,
  4. fördelning av arbetsuppgifter och
  5. krav, resurser och ansvar

Med social arbetsmiljö förstås de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

 

Därmed läggs vikten på de faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som man kan agera på i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. COPSOQ är utvecklat i detta syfte och är ett lämpligt och tillförlitligt instrument att använda på arbetsplatser när man vill etablera underlag för att följa de nya föreskrifterna.

 

Välkommen till vår hemsida, vi hoppas du vill ha nytta av den, komma tillbaka och läsa mer samt följa hemsidans utveckling!